Patrick's Writing

Leave a Reply


Comments (2)

Reply
Chemia tradycyjna – czyli jak wyhodowa? farb? na kompo?cie. | WieWiórki » 20. Nov, 2012

[...] W efekcie moich poszukiwa? bieli o?owiowej zacz??am sobie szuka? metod produkcji i trafi?am na ?wietny artyku? mojego kuzyna konserwatora zabytków, o pigmentach stosowanych w malarstwie ?ciennym elewacji domów w Anglii w XVII wieku. Tam znajduje si? opis produkcji bieli o?owiowej metod? holendersk?, stosowany w XVII wieku.Metoda otrzymywania tlenku o?owiu za pomoc? przechowywania metalu w oparach octu jest znana od ?redniowiecza. Fragment cytowany pochodzi z ksi??ki z 1830 roku: P.F. Tingry „The Painter’s and Varnisher’s Guide”, cytuj? za artyku?em Patricka Baty: „The Methods and Materials of the House-Painter in England 1650-1850″ dost?pnym na stronie autora. [...]

Reply
The Countess of DerbyNo Gravatar » 01. Oct, 2014

Dear Mr Baty, I am told that a few rooms that I am about to restore are possibly by Robert Adam. what paint colours would you recommend are most true to his style. I am interested in finding a green, a blue, a yellow and an off white.

Many thanks and best wishes, Cazzy Derby